Název Autor/ři Anotace Popis/manuál Program Afiliace

SPRINGBACK

Padovec, Z.; Sháněl, V.; Růžička, M. 

Software pro výpočet zpětného odpužení úhlových profilů z kompozitních materiálů. Java aplikace.

Manuál   FR-TI1/463
Software pro identifikaci materiálů s tvárným porušením.
 
Jan Růžička
Jan Džugan
Antonín Prantl
Software sestává ze tří skupin
Plasticita - identifikace:
Skripty určené pro ladění plastické odezvy materiálu. Zpracovávají experimentálně naměřená data, určují vstupní parametry do optimalizačních skriptů a po optimalizaci daných parametrů generují vlastní plastickou křivku ve formě tabulky. Jednotlivé skripty se liší volbou typu aproximační funkce (mocninná, exponenciální…). Lze je použít i pro vlastní optimalizaci (metodou pokus – omyl).
Plasticita - kalibrace: Skripty, které automatizují proces optimalizace materiálových parametrů v programu Abaqus. Jejich použití je výhodné zejména při vyšším počtu parametrů.
Tvar – kalibrace: Skripty, které provádí kalibraci nesvázaných modelů tvárného porušení. Liší se použitým modelem tvárného porušení (XUE-WIERZBICKI, BAI-WIERZBICKI…) a způsobem kalibrace.
Manuál Archiv s heslem FR-TI2/279
Abaqus2PragTic Martin Nesládek; Jan Papuga

Datové rozhraní mezi programy Abaqus a PragTic

Data transfer interface between Abaqus and PragTic

Manual Download SGS12/175/OHK2/3T/12;
TAČR TA01011274
FinLiv v.N Jan Papuga FinLiv is the application intended for gathering experimental fatigue data, their manipulation, regression analysis and post-processing in other SW, for which FinLiv provides input. It is built as a VB application under MS Excel. Manual Download TAČR
TA01011274
Fatigue Prediction Utility for Abaqus/CAE Martin Nesládek Software includes several methods for fatigue predictions based on local stress/strain histories. It is designed as a plugin for Abaqus/CAE with GUI for intuitive job preparation. FPU solver allows for parallel execution on multiple CPU cores to make large analyses faster. Includes Abaqus2PragTic interface. Manual Download SGS12/175/OHK2/3T/12
TMF calculator Martin Nesládek
This script package is intended for predicting local thermomechanical fatigue based on methodology developed by Nagode et al. Two versions are included in the package - one for high-cycle and second for low-cycle fatigue damage estimation.
Manual Download TAČR
TE01020020
Soubor skriptů pro hodnocení nízkocyklové teplotně mechanické únavy Miroslav Španiel, Michal Bartošák Two scripts in Python are included , the first one for Chaboche's plasticity model calibration while loading with variable temperature based on cyclic deformation curves (temperature dependences of Chaboche's parameters are parametrized analytically, calibration is performed over all temperatures), and the second one for calculation of combined low cycle fatigue and creep  damage directly in the post-processor of FEM program Abaqus(summing fatigue damage evaluated by integration over dissipated energy with the creep one based on Larson-Miller parameter ). Both scripts are in Python programming language, the second one requires application interface of Abaqus. Internal identification (TE01020020V086 WP14V003) Popis Download TAČR
TE01020020
Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů Jiří Kuželka, Jaromír Fumfera Program slouží ke kalibraci parametrů Chabocheova modelu plasticity na základě experimentálních měření hysterezních smyček na různých hladinách rozkmitu deformace. Využívá kombinaci simulace experimentů pomocí MKP v softwaru Abaqus spolu s optimalizačním algoritmem. Jeho použití je vhodné zejména, pokud jsou zkušební vzorky neprizmatického průřezu a užití analytických vztahů by bylo příliš komplikované. Popis Download TAČR
TA04020806
Program pro hodnocení multiaxiální nízkocyklové teplotně-mechanické únavy v MKP softwaru Abaqus Michal Bartošák, Miroslav Španiel

Software for a low cycle thermo-mechanical fatigue life prediction. Damage operator approach is implemented as user C/C++ post-processing program for Abaqus. Multiaxial criterion is  critical plane approach. or signed von Mises stress (TE01020020V005WP14V004)

Popis Download TAČR
TE01020020
Automatický generátor MKP modelu absorbéru nárazu Vít Sháněl,
Miroslav Španiel
Skript slouží k vygenerování makromodelu absorbéru energie nárazu složeného z jednotlivých kompozitových trubek pro simulaci nárazu vozidel v programu Simulia/Abaqus (TE01020020V086 WP23V007) Popis Download TAČR
TE01020020
Program pro hodnocení multiaxiální nízkocyklové teplotně-mechanické únavy v MKP softwaru Abaqus-s viskoplastickou aproximací Michal Bartošák, Miroslav Španiel Software for a low cycle thermo-mechanical fatigue life prediction. Damage operator approach is implemented as user C/C++ post-processing program for Abaqus. Multiaxial criterion is critical plane approach. or signed von Mises stress. Viscoplastic approximation is used to evaluate elastic plastic FEM analysis.(TE01020020V072 WP14V005) Popis Download TAČR
TE01020020

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.