Tým PT1 se po vzájemné dohodě členů rozdělil na dvě skupiny:

 1. počítačové modelování MKP - Michal Frantl, Josef Jurenka, Petr Sadílek,Jiři Had (všichni by se měli zabývat MKP) a Martin Smrž (řizení piezoelementu)

 2. experiment - Karel Barak, Jan Klesa

Neni zahrnutý Viktor Kulišek (t.c. v Kanadě, domluvime se po návratu - učast se předpokládá) a Milan Dvořák (zapojí se podle svých možností a zdravotního stavu - přejeme brzké uzdravení!!!).

Podklady pro tvorbu MKP modelu:

 1. zkušební technologický vzorek - rovinná deska o rozměrech 8 * 150 mm, tloušťka 0,82 mm, vyrobeno z 10 piezovlaken o průměru 0,8 mm, material 5A1 a epoxidove pryskyřice, datasheet vlaken zde [1], [2], [3]. Vlákna jsou orientována rovnoběžně s delší hranou desky. Volná deformace piezovláken v elektrickem poli je možné přibližně určit jako součin d31 (materiálová konstanta, viz datasheet) a intenzity el. pole (bude se pohybovat od -800 do + 2000 V/mm). Zajimavá bude  deformace na povrchu desky - zjišťována bude pomocí tenzometrů (zkušební měření) pro verifikaci MKP modelů.
 2. rovna deska 7*7 cm s aplikaci pro krut - uvažují se 4 varianty (liší se náročností přípravy vzorků). Směr 0 je rovnobězný s hranou desky, popis je po jednotlivych laminach, pojivo je vždy epoxydova pryskyřice.
  • 1. varianta
   • 2a - piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr -45
  • 2. varianta
   • 2b- piezovlákna pr. 0,8 mm, směr 0
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +90
  • 3. varianta
   • 2c - uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr -45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
  • 4. varianta
   • 2d - uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm,směr 0
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +90
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45

Výpočty budou provedeny na základě vzajemné domluvy uvnitř MKP skupiny, z hlediska experimentu bude zajimavé předevšim srovnání případů:
2a s 2c
2b s 2d
(2c a 2d budou z hlediska výroby mnohem méně pracné).

Na výrobě prvního zkušebního kompozitového vzorku z piezovláken se již pracuje, výsledky a poznatky lze očekávat v průběhu července až srpna.

Aktuality

9.12.2018 14:36:57

Výsledky přednáškových testů PP2

Průběžné výsledky přednáškových testů z PP2.
10.5.2018 21:52:56

Přednáškové testy PP1

Výsledky přednáškových testů z PP1.
18.4.2018 10:10:16

Výsledky 3. postupového testu z PP1

Výsledky z 3. postupového testu z PP1. Zápis známek bude proveden v rámci k tomu určených zkouškových termínech.
13.3.2018 10:50:34

Referáty - PP1

Na stránkách předmětu PP1 je dostupné zadání referátu R0 a R1. U referátu R1 se pouze elektronicky odevzdávají výsledky úlohy.
27.2.2018 15:52:08

Termíny postupových testů PP1

Termíny postupových testů z PP1 jsou vyhlášeny na dny:
1. test 6.4.2018
2. test 27.4.2018
3. test 25.5.2018
v čase mezi 14:00-16:00.
12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.