Tým PT1 se po vzájemné dohodě členů rozdělil na dvě skupiny:

 1. počítačové modelování MKP - Michal Frantl, Josef Jurenka, Petr Sadílek,Jiři Had (všichni by se měli zabývat MKP) a Martin Smrž (řizení piezoelementu)

 2. experiment - Karel Barak, Jan Klesa

Neni zahrnutý Viktor Kulišek (t.c. v Kanadě, domluvime se po návratu - učast se předpokládá) a Milan Dvořák (zapojí se podle svých možností a zdravotního stavu - přejeme brzké uzdravení!!!).

Podklady pro tvorbu MKP modelu:

 1. zkušební technologický vzorek - rovinná deska o rozměrech 8 * 150 mm, tloušťka 0,82 mm, vyrobeno z 10 piezovlaken o průměru 0,8 mm, material 5A1 a epoxidove pryskyřice, datasheet vlaken zde [1], [2], [3]. Vlákna jsou orientována rovnoběžně s delší hranou desky. Volná deformace piezovláken v elektrickem poli je možné přibližně určit jako součin d31 (materiálová konstanta, viz datasheet) a intenzity el. pole (bude se pohybovat od -800 do + 2000 V/mm). Zajimavá bude  deformace na povrchu desky - zjišťována bude pomocí tenzometrů (zkušební měření) pro verifikaci MKP modelů.
 2. rovna deska 7*7 cm s aplikaci pro krut - uvažují se 4 varianty (liší se náročností přípravy vzorků). Směr 0 je rovnobězný s hranou desky, popis je po jednotlivych laminach, pojivo je vždy epoxydova pryskyřice.
  • 1. varianta
   • 2a - piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr -45
  • 2. varianta
   • 2b- piezovlákna pr. 0,8 mm, směr 0
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +90
  • 3. varianta
   • 2c - uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr -45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
  • 4. varianta
   • 2d - uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm,směr 0
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +90
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45

Výpočty budou provedeny na základě vzajemné domluvy uvnitř MKP skupiny, z hlediska experimentu bude zajimavé předevšim srovnání případů:
2a s 2c
2b s 2d
(2c a 2d budou z hlediska výroby mnohem méně pracné).

Na výrobě prvního zkušebního kompozitového vzorku z piezovláken se již pracuje, výsledky a poznatky lze očekávat v průběhu července až srpna.

Aktuality

12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
10.10.2017 14:25:13

Termíny postupových testů z PP2

Postupové testy z PP2 (2111103) budou pořádány v následujících termínech:
1. test 10. listopadu 2017
2. test 15. prosince 2017
3. test 10. ledna 2018
předpokládaný čas zahájení je 14:00.
25.5.2017 13:40:54

Výsledky 3. postupového testu PP1

Výsledky   3. postupového testu z PP1. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.