Tým PT1 se po vzájemné dohodě členů rozdělil na dvě skupiny:

 1. počítačové modelování MKP - Michal Frantl, Josef Jurenka, Petr Sadílek,Jiři Had (všichni by se měli zabývat MKP) a Martin Smrž (řizení piezoelementu)

 2. experiment - Karel Barak, Jan Klesa

Neni zahrnutý Viktor Kulišek (t.c. v Kanadě, domluvime se po návratu - učast se předpokládá) a Milan Dvořák (zapojí se podle svých možností a zdravotního stavu - přejeme brzké uzdravení!!!).

Podklady pro tvorbu MKP modelu:

 1. zkušební technologický vzorek - rovinná deska o rozměrech 8 * 150 mm, tloušťka 0,82 mm, vyrobeno z 10 piezovlaken o průměru 0,8 mm, material 5A1 a epoxidove pryskyřice, datasheet vlaken zde [1], [2], [3]. Vlákna jsou orientována rovnoběžně s delší hranou desky. Volná deformace piezovláken v elektrickem poli je možné přibližně určit jako součin d31 (materiálová konstanta, viz datasheet) a intenzity el. pole (bude se pohybovat od -800 do + 2000 V/mm). Zajimavá bude  deformace na povrchu desky - zjišťována bude pomocí tenzometrů (zkušební měření) pro verifikaci MKP modelů.
 2. rovna deska 7*7 cm s aplikaci pro krut - uvažují se 4 varianty (liší se náročností přípravy vzorků). Směr 0 je rovnobězný s hranou desky, popis je po jednotlivych laminach, pojivo je vždy epoxydova pryskyřice.
  • 1. varianta
   • 2a - piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr -45
  • 2. varianta
   • 2b- piezovlákna pr. 0,8 mm, směr 0
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +90
  • 3. varianta
   • 2c - uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr -45
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr 0
  • 4. varianta
   • 2d - uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm,směr 0
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45
   • piezovlákna pr. 0,8 mm, směr +90
   • uhlik. jednosměr 80g/m2, směr +45

Výpočty budou provedeny na základě vzajemné domluvy uvnitř MKP skupiny, z hlediska experimentu bude zajimavé předevšim srovnání případů:
2a s 2c
2b s 2d
(2c a 2d budou z hlediska výroby mnohem méně pracné).

Na výrobě prvního zkušebního kompozitového vzorku z piezovláken se již pracuje, výsledky a poznatky lze očekávat v průběhu července až srpna.

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.