Kolegové doktorandi,
zde najdete několik aktuálních informací o naší činnosti v 1. pololetí a zároveň prosím o doplnění chybějících dat pro GAČR před jeho uzavřením:

 1. Proběhla aktualizace členů doktorského týmu na odboru mechaniky a rozdělení do dvou pracovních skupin:
 2. Pracovní tým 1 => PT1, Pracovní tým 2 => PT2.

 3. Tými si organizují pracovní schůzky a přizvou odborné garanty:
 4. PT1 měl schůzku 23.6. - vedoucí Ing J. Klesa, garant prof. Růžička - .
  PT2 měl schůzku - vedoucí ing. Kukula, garant prof. Valášek - zapis zde.

 5. Grantová agentura vydala upřesněná kritéria pro hodnocení našeho projektu. Hodnocení prvního roku proběhne v prosinci. .

 6. Protože je třeba zaslat na GAČR aktuální informace, prosím členy týmu od kterým mi něco chybí o zaslání:

  • strukturované stručné curiculum: ing. Kukula, Ing. kašpárková, Ing. Smrž, Ing. Had, Ing. Sýkora, Ing. Barák, Ing Klesa, Frantl, Měšťánek, Sadílek (šablona životopisu (.doc))
  • téma dis. práce a jeho stručný popis, vzor viz životopis.doc - nemám téměř od všech členů týmu s výjimkou (Marka,Hruškové, Kulíška, Hrubého,Dvořáka,Strakoše)
  • Prosím, shraňujte a průběžně mi posílejte dle požadavků GAČR

  • Údaje o aktivitách doktorského týmu:
   • přehled zahraničních cest doktorandů,
   • excerpty cestovních zpráv jednotlivých doktorandů ze zahraničních cest s vysvětlením, jak se získané poznatky a výsledky projeví v jejich publikacích a   ostatních aktivitách
   • krátké (jednostránkové) závěrečné zprávy o činnosti v rámci grantu vypracované doktorandy, kteří v něm ukončili participaci obhajobou disertační práce nebo z jiných důvodů, včetně uvedení důvodu ukončení účasti a seznamu vytvořených publikací majících vztah k projektu

 7. Proběhly následující pololetní akce, na které jste byli zváni (). Kdo nemá podklady z nich, zastavte se.
 8. Odměny budou vyplaceny za vaše aktivity v 1. pololetí. Tabulku bodování máte. Kdo má cokoli k jejímu naplnění, nové publikace, konferenční příspěvky, STČ aj. úspěchy posílejte mi!
 9. Financování: platí zásady zaslané v dubnu. Přinesete požadavek na objednávku. Je třeba čerpat cestovné na vaše aktivity spojené s projekty, zbývá 100 tis.
 10. Přepošlu následně nabídku kurzů v zahraničí. Je třeba doporučují supervizora skupiny v grantu.
 11. Takže plodné prázdniny, nechte se inspirovat přírodou...

 12. Milan Růžička

Aktuality

9.12.2018 14:36:57

Výsledky přednáškových testů PP2

Průběžné výsledky přednáškových testů z PP2.
10.5.2018 21:52:56

Přednáškové testy PP1

Výsledky přednáškových testů z PP1.
18.4.2018 10:10:16

Výsledky 3. postupového testu z PP1

Výsledky z 3. postupového testu z PP1. Zápis známek bude proveden v rámci k tomu určených zkouškových termínech.
13.3.2018 10:50:34

Referáty - PP1

Na stránkách předmětu PP1 je dostupné zadání referátu R0 a R1. U referátu R1 se pouze elektronicky odevzdávají výsledky úlohy.
27.2.2018 15:52:08

Termíny postupových testů PP1

Termíny postupových testů z PP1 jsou vyhlášeny na dny:
1. test 6.4.2018
2. test 27.4.2018
3. test 25.5.2018
v čase mezi 14:00-16:00.
12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.