DOWNLOAD: Zápis z crazy day 2 [.DOC]

Zápis z jednání

Úvodní přednášky a náměty pro brainstorming:


 • Prof. Valašek - ČVUT
Inovativní směry v konstrukci obráběcích strojů a kalibrace.

 • Ing. F. Pertů - InoMech
Představení spolupráce s FS ČVUT, možnosti firmy - zaměření na inovativní konstruování a nové trendy v technice. Realizace konceptů obráběcích strojů, inspirace pro výzkum.

 • Ing. B.Cabrnoch – TC-InterInformatics:
Osobní zkušenosti s konstruováním konstrukcí na bázi kompozitů- zaměření na využití potenciálu kompozitů a pole aplikací v technice, inspirace pro výzkum.

 • Ing. Kábrt - Vanessa Air s.r.o. Litomyšl.
Představení firmy - vývoj ultralehkých letounů s kompozitním drakem, diskuze základních problémů při konstrukci a výrobě malých sportovních letadel a větroňů. Možnosti aplikace smart structures. Snaha o zavádění nových konstrukčních principů s ohledem na vlastnosti kompozitních materiálů. Ověřování a modernizace technologie konstrukčních uzlů. Problémy praxe, např. stability, verifikace MKP modelů křivých sendvičových panelů.

 • Ing. Uher – Compotech Plus .sr.o. Sušice
 • Popis principů výroby navíjených kompozitních struktur.
 • Ukázka aplikace na hřídele, hydraulické válce, podávací línky, manipulátory, rámy robotů.
 • Experimentální ověřování a výpočty.
 • Aplikace ultra vysoko modulových vláken.
 • Nanotechnologie – nanočástice v pryskyřicích.
 • Problém rozkládání silového toku pomocí 3D struktur.
 • Hybridní struktury – integrace ocelí do kompozicových konstrukcí – optimalizace konstrukčních přístupů.
 • Optimalizace spojů a přírub.
 • Smart structures.
  • Témata k rozvoji:
  • Hybridní konstrukce a vyztužování konstrukcí.
  • Konstrukce velmi přesného mikroskopu – na bázi kompozitů – teplotně stabilní.
  • Konstrukce tlakového válce do tlaků 1000 MPa

Braistorming - návrh demonstrátoru, experimentálního stavu, modelu konstrukce

Náměty:
 • nosník s piezopatch
 • laminát z piezovlákem – aktivní paměťový kompozit – řízený tvar křídla?
 • nafukovací struktury – předepnutá uhlíková vlákna – tvarová paměť
 • tlakové nosníky
 • změna tvaru – teleskopicky+pneumaticky
 • ariback
 • aktivní tlumení
 • uhlíková vlákna s elektrickým nábojem, proudem
 • kompozicová membrány…
 • změna materiálových vlastní s počtem cyklů
 • pružina pro ventilový rozvod
 • formule student – hřídel pohonu, rám, ramena zavěšení – výztuže konstrukce
 • deformace odtokové hrany – paměťové kovy
 • manipulační rameno
 • příhradová konstrukce s aktivními členy – manipulátor
 • aktivní prostorový nosník křídla – problém s vnějším potahem

Vyhodnocení diskuze:
Východiskem je příhradová struktura.

model křídla vs. model manipulátoru

model křídla:
[phd_grant/thumb_kridlo_1.png]

model manipulátoru:
[phd_grant/thumb_manipulator_1.png]

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.