DOWNLOAD: Zápis z crazy day 2 [.DOC]

Zápis z jednání

Úvodní přednášky a náměty pro brainstorming:


 • Prof. Valašek - ČVUT
Inovativní směry v konstrukci obráběcích strojů a kalibrace.

 • Ing. F. Pertů - InoMech
Představení spolupráce s FS ČVUT, možnosti firmy - zaměření na inovativní konstruování a nové trendy v technice. Realizace konceptů obráběcích strojů, inspirace pro výzkum.

 • Ing. B.Cabrnoch – TC-InterInformatics:
Osobní zkušenosti s konstruováním konstrukcí na bázi kompozitů- zaměření na využití potenciálu kompozitů a pole aplikací v technice, inspirace pro výzkum.

 • Ing. Kábrt - Vanessa Air s.r.o. Litomyšl.
Představení firmy - vývoj ultralehkých letounů s kompozitním drakem, diskuze základních problémů při konstrukci a výrobě malých sportovních letadel a větroňů. Možnosti aplikace smart structures. Snaha o zavádění nových konstrukčních principů s ohledem na vlastnosti kompozitních materiálů. Ověřování a modernizace technologie konstrukčních uzlů. Problémy praxe, např. stability, verifikace MKP modelů křivých sendvičových panelů.

 • Ing. Uher – Compotech Plus .sr.o. Sušice
 • Popis principů výroby navíjených kompozitních struktur.
 • Ukázka aplikace na hřídele, hydraulické válce, podávací línky, manipulátory, rámy robotů.
 • Experimentální ověřování a výpočty.
 • Aplikace ultra vysoko modulových vláken.
 • Nanotechnologie – nanočástice v pryskyřicích.
 • Problém rozkládání silového toku pomocí 3D struktur.
 • Hybridní struktury – integrace ocelí do kompozicových konstrukcí – optimalizace konstrukčních přístupů.
 • Optimalizace spojů a přírub.
 • Smart structures.
  • Témata k rozvoji:
  • Hybridní konstrukce a vyztužování konstrukcí.
  • Konstrukce velmi přesného mikroskopu – na bázi kompozitů – teplotně stabilní.
  • Konstrukce tlakového válce do tlaků 1000 MPa

Braistorming - návrh demonstrátoru, experimentálního stavu, modelu konstrukce

Náměty:
 • nosník s piezopatch
 • laminát z piezovlákem – aktivní paměťový kompozit – řízený tvar křídla?
 • nafukovací struktury – předepnutá uhlíková vlákna – tvarová paměť
 • tlakové nosníky
 • změna tvaru – teleskopicky+pneumaticky
 • ariback
 • aktivní tlumení
 • uhlíková vlákna s elektrickým nábojem, proudem
 • kompozicová membrány…
 • změna materiálových vlastní s počtem cyklů
 • pružina pro ventilový rozvod
 • formule student – hřídel pohonu, rám, ramena zavěšení – výztuže konstrukce
 • deformace odtokové hrany – paměťové kovy
 • manipulační rameno
 • příhradová konstrukce s aktivními členy – manipulátor
 • aktivní prostorový nosník křídla – problém s vnějším potahem

Vyhodnocení diskuze:
Východiskem je příhradová struktura.

model křídla vs. model manipulátoru

model křídla:
[phd_grant/thumb_kridlo_1.png]

model manipulátoru:
[phd_grant/thumb_manipulator_1.png]

Aktuality

12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
10.10.2017 14:25:13

Termíny postupových testů z PP2

Postupové testy z PP2 (2111103) budou pořádány v následujících termínech:
1. test 10. listopadu 2017
2. test 15. prosince 2017
3. test 10. ledna 2018
předpokládaný čas zahájení je 14:00.
25.5.2017 13:40:54

Výsledky 3. postupového testu PP1

Výsledky   3. postupového testu z PP1. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.