Pracovní tým PT1

Cílem pracovního týmu PT1 je zejména studie možností aplikace „smart structures“ v konstrukci letadel, konkrétně možnost použití piezoelektrických materiálů v konstrukci křídla letadla pro změnu tvaru křídla za účelem aerodynamické optimalizace letadla a řízení (náhrada klasických křidélek a klapek).

 

  [phd_grant/PT_1/PT1-letadlo-model.JPG]   [phd_grant/PT_1/PT1-letadlo-zmenamodelu.JPG]

 

Počátkem roku 2011 byly dokončeny práce na kompozitové variantě křídla. Byly vyrobeny formy a křídlo bylo vylaminováno z G/E kompozitu. Pomocí MKP simulací  byly určeny optimální polohy piezoaktuátorů na křídle. Byla ověřena funkčnost modelu. Další práce budou zaměřeny na řídící/ovládací software.

 

     [phd_grant/PT_1/PT1-model.png]    [phd_grant/PT_1/PT1-piezopatch.JPG]    [phd_grant/PT_1/PT1-model-PZT.png]

 


Cíle týmu byly v r. 2011 rozšířeny o nové téma. Bylo dosaženo pokroku v navrhování a realizaci „nafukovacích kompozitních konstrukcí“. Byly vybrány a otestovány uhlíkové a skelné tkaniny a silikonová pojiva, která umožnila výrobu prototypů takových demonstrátorů. Na setkáních týmu byly vytipovány dvě aktuální aplikace, jejichž demonstrátory byly realizovány.

  • Prvním bylo zhmotnění myšlenky adaptabilní formy, resp. tvaru pro uchopení výlisku. Idea spočívá v návrhu „beztvarého pytle“, jenž je v připravené formě nebo vytvarovaném povrchu změněn vakuováním na pevnou strukturu. Ta může sloužit jako „kopyto“ pro formu (např. k laminaci skořepiny), nebo jako tvarovaná plocha pro podtlakový úchyt a manipulaci s tvarovanou částí (např. s plechovým výliskem). Princip zařízení je založen na vyrobení „polštáře“ z uhlíkové nebo skelné kompozitní tkaniny. Ten je naplněn lehkými částicemi (byl testován keramzit, polystyrenové a plastové duté kuličky). Podmínkou je uložení vláken kompozitu v elastické matrici, např. využívající silikonového pojiva. Přeměna volně deformovatelného "pytle" v pevnou strukturu se děje vysátím vzduchu z polštáře. Proto musí být primárně zajištěna těsnost. Struktura si zachová „zaformovaný“ tvar a stane se velmi tuhou, takže může plnit určenou úlohu. Návrh je uplatněn jako užitný vzor.

          [phd_grant/PT_1/PT1-polstar-1.png]   [phd_grant/PT_1/PT1-polstar-2.png]

 

  • Druhý směr výzkumu se ubíral k návrhu z malého objemu rozvinutelných nafukovacích ramen manipulátorů (např. pro kosmické aplikace). Byl zvolen směr vývoje „rukávu“ z „elastické“ uhlíkové tkaniny. Na dlouhém rukávu byla utvořena „zaškrcení“, nahrazující klouby mezi rameny. Dalším krokem byly návrhy manipulačních prvků, založených na uhlíkových provazcích, vedených podél ramen manipulátoru k ovládacímu zařízení, jež by ramenem pohybovaly. Návrh je nyní uplatňován formou patentu.

              [phd_grant/PT_1/PT1-rameno-1.png]    [phd_grant/PT_1/PT1-rameno-2.png]    [phd_grant/PT_1/PT1-rameno-3.png]

Aktuality

12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
10.10.2017 14:25:13

Termíny postupových testů z PP2

Postupové testy z PP2 (2111103) budou pořádány v následujících termínech:
1. test 10. listopadu 2017
2. test 15. prosince 2017
3. test 10. ledna 2018
předpokládaný čas zahájení je 14:00.
25.5.2017 13:40:54

Výsledky 3. postupového testu PP1

Výsledky   3. postupového testu z PP1. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.