Práce členů jednotlivých pracovních týmů byly průběžně publikovány na pravidelných konferencích "Workshop of Applied Mechanics", pořádaných Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT.

 

Sborníky z minulých termínů WAM:

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.