Publikace vzniklé v roce 2011 v rámci dílčích disertačních prací, souvisejícího výzkumu a tohoto grantu

 

[1] Dvořák, M. - Dolejš, N. - Růžička, M.: Measurement of Elastic-Plastic Strains Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors. In Conference Book: Abstracts for SMART'11, Saarbrucken. Saarbrücken: Fraunhofer-Institut fur zerstorungsfreie Prufverfahren Universitat, 2011, p. 131-134.


[2] Dvořák, M. - Dolejš, N. - Růžička, M.: A comparison of strain gauges and FBG sensors in case of measurement of large deformations. In Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2011, vol. 1.


[3] Dvořák, M. - Had, J. - Růžička, M. - Pošvář, Z.: Monitoring of 3D Composite Structures Using Fiber Optic Bragg Grating Sensors. In Structural Health Monitoring 2011, Stanford University. Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2011, vol. 2, p. 1595-1602. ISBN 978-1-60595-053-2.


[4] Had, J. - Růžička, M.: Zjišťování tuhostních vlastností na základě mikromechanického modelu. In Proceedings of Mechanika kompozitních materiálu a konstrukcí – MK2, [CD-ROM], Praha: ČVUT v Praze, 2011.


[5] Had, J. - Dvořák, M. - Růžička, M.: Determination of fatigue properties of 3D composite structure. In 13th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, . ISBN 978-80-01-04975-4.


[6] Had, J. - Růžička, M. - Kulíšek, V.: Stiffness properties of 3D composite structure. In 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2011, ISBN 978-80-01-04895-5.


[7] Jiří Had, Milan Dvořák, Milan Růžička: Determination of fatigue properties of 3D composite structure in bending and shear, Bulletin of applied mechanics Vol. 7, No. 28 , 2011, ISSN 1801-1217 , pp. 76-80.


[8] Had, J. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Uher, O.: MODELLING OF 3D -HYBRID COMPOSITE STRUCTURE. In Deformation and Fracture of Composites (DFC-11) & Structural Integrity and Multi-scale Modelling (SI-5) [CD-ROM]. Cambridge: University of Cambridge Press, 2011.


[9] Růžička, M. - Had, J. - Kulíšek, V. - Uher, O.: Multiscale modeling of hybrid composite structures. Key Engineering Materials. 2011, vol. 2011, no. Volume 471, p. 916-921. ISSN 1013-9826.


[10] Růžička, M. - Hodr, A. - Balda, M.: Závislost mezi tvarem spektrální výkonové hustoty daného zatěžovacího procesu s ohledem na životnost. In Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2011, s. 1-4. ISBN 978-80-01-04895-5.


[11] Hodr, A. - Doubrava, K. - Růžička, M.: WAGON BOGIE TOW BARS FATIGUE. In 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, p. 1-3. ISBN 978-80-01-04975-4.


[12] Karel Doubrava, Milan Růžička, Aleš Hodr, METRO WAGON BOGIE TOW BARS FATIGUE, In: 28th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. Siófok, Hungary , 2011, vol. 1, p. 137-139, ISBN: 978-963-9058-32-3.


[13] A.Niesłony, A.Hodr, M. Růžička, M. Balda, Influence of multiaxial loading with various PSD curve shapes on fatigue life. International Journal of Fatigue ISSN 0142-1123 (odesláno k publikaci 01/2012).


[14] Padovec, Z. - Růžička, M. - Chlup, H. - Stavrovský, V.: Springforward Phenomenon of Angular Sections of Composite Materials – Analytical, Numerical and Experimental Approach. Bulletin of Applied Mechanics. 2011, vol. 7, no. 26, p. 31-36. ISSN 1801-1217.


[15] Padovec, Z. - Stavrovský, V. - Růžička, M.: Springback analysis of thermoplastic composite plates. Applied and Computational Mechanics. ISSN 1802-680X. (in review).


[16] Padovec, Z. - Chlup, H. - Stavrovský, V. - Růžička, M.: SPRINGFORWARD PHENOMENON OF ANGULAR SECTIONS OF COMPOSITE MATERIALS – ANALYTICAL, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL APPROACH. In Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures [CD-ROM]. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2011, p. 1-2.


[17] Padovec, Z. - Doubrava, K. - Růžička, M.: Experimental Program of Testing Sandwiches for Design Applications in Mass Transport. In Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, p. 1-3. ISBN 978-80-01-04895-5.


[18] Padovec, Z. - Stavrovský, V. - Růžička, M.: Springback analysis of thermoplastic composite plates. In 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, p. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.


[19] Padovec, Z. - Růžička, M.: Návrh a analýza napětí kompozitového hřídele pohonu kola závodního vozu. In Mechanika kompozitních materiálu a konstrukcí [CD-ROM]. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011, s. 1-14.


[20] Padovec, Z. - Růžička, M. – Vašíček, M.: Návrh a analýza napětí kompozitní trubky pro zavěšení kola závodního vozu. In Studentská tvůrčí činnost, sborník 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011, s. 1-12. ISBN 978-80-01-04796-5.


[21] Padovec, Z. - Stavrovský, V. - Růžička, M.: Springback analysis of thermoplastic composite plates. In Computational Mechanics 2011 - Extended Abstracts [CD-ROM]. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2011, p. 1-2. ISBN 978-80-261-0027-0.


[22] Stavrovský, V. - Padovec, Z. - Chlup, H. - Růžička, M.: Thermal and Mechanical Behavior of the Angle Section of Composites with a Single and Double Curvature. In ICCM 18[CD-ROM]. Soul: Korean Society of Composite Materials, 2011, p. 1-5.


[23] Padovec, Z. - Doubrava, K. - Růžička, M.: Experimentální program zkoušení sendvičů pro konstrukční aplikace v dopravních prostředcích. In Polymer Composites 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 40-44. ISBN 978-80-7043-984-5.


[24] Jiran, L. - Mareš, T. - Štefan, M.: Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart. In Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, ISBN 978-80-01-04895-5.


[25] Jiran, L. – Mares, T.: Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model. Bulletin of Applied Mechanics. ISSN 1801-1217. (in review).


[26] Jiran, L. – Mares, T.: Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart. Bulletin of Applied Mechanics. ISSN 1801-1217. (in review).


[27] Jiran, L. – Stefan, M. - Mares, T.: Semi Analytical Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model. Composites: Mechanics, Computations, Applications An International Journal, ISSN: 2152-2057 (in review).


[28] Jiran, L. - Mareš, T.: Using the Semi-analytical Method for the Analysis of the Heart Shape Motivated Elastic Composite Models. In Studentská tvůrčí činnost, sborník 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011, p. 1-10. ISBN 978-80-01-04796-5.


[29] Kašpárková, T. - Šika Z.: The Active Vibration Suppression of Composite Beam with a Few Active Elements, In Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, p. 1-3. ISBN 978-80-01-04895-5.


[30] Kašpárková, T. - Šika Z.: Vibration suppression of composite beam using linear drives - experiment preliminary, In 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, p. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.


[31] Svatoš, P. - Šika, Z.: Simultaneous Optimization Method of Robust Controller and Structural Parameters. In Workshop On Applied Mechanics WAM 14th 2011 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, ISBN 978-80-01-04975-4.


[32] Svatoš, P. - Šika, Z. - Vampola, T. - Steinbauer, P.: Motion Control and Vibration Suppression by 6 DOF Platform. In Workshop On Applied Mechanics WAM 14th 2011 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, ISBN 978-80-01-04975-4.


[33] Smrž, M. - Valášek, M.: Mechatronic Stiffness by HAC/LAC Control Strategy using Integral Shape Control, In Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2011, p. 1-3. ISBN 978-80-01-04895-5.


[34] Smrž, M. - Valášek, M.: Comparison of Piezoelectric and Voice Coil Actuators for the Mechatronic Stiffness, In 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, p. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.


[35] Červenka L., Klír V. a kolektiv: Koncepce dopravních prostředků pro snižování produkce CO2.


[36] Dynybyl, V.; Starý, F.; Mrázek, J.: Application of Adaptronic Principles Used in Components of Transport Device, Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.


[37] Mandys, T., Laš V., Kroupa, T.: Validace chování kompozitní desky při příčném statickém a dynamickém zatížení, Studentská vědecká konference 2011, 25.5.2011, Plzeň, pp.25-26, 2011 , ISBN: 978-80-261-0000-3.


[38] Mandys, T., Laš V., Kroupa, T.: Zemčík, R., Bartošek, J.: Investigation of response of composite plate subjected to low-velocity impact, Experimentální analýza napětí 2011, 6.6.-9.6.2011, Znojmo, pp.209-214, 2011 , ISBN: 978-80-214-4275-7.


[39] Mandys, T., Kroupa, T., Laš V., Zemčík, R., Bartošek, J.: Finite element analysis of failure of composite plate in LS-Dyna in case of low-velocity impact, Proceedings of the 3rd ECCOMAS thematic conference on Mechanical Response of Composite, 21.9.-23.9.2011, Hannover, Germany, pp. 145-152, 2011 , ISBN: 978-3-00-035855-5.


[40] Mandys, T., Laš, V., Zemčík, R., Kroupa, T.: Simulation of impact on composite plate with and without damage, 9th scientific conference on advanced engineering, computer aided design and manufacturing - CADAM 2011, 20.9.-24.9.2011, Vela Luka, Croatia, pp.33-34, 2011 , ISBN: 978-953-7142-58-2.


[41] Laš, V., Měšťánek, P., Hraška, M., Cagáň, J.: Mechanical properties degradation of a glass fibre laminates under cyclic pension, Proceedings of 49th international scientific conference: Experimental stress analysis 2011, 2011, pp. 183-190, ISBN: 978-80-214-4275-7.


[42] Vacík, J., Kottner, R., Lašová, V. Optimization of Composite Square Tube with Passive Damping Layers. In Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2011.


[43] Vacík, J. Adhesive Bonding of Various Materials. In 9th International Scientific Conference on Advanced Engineering, Computer Aided Design and Manufacturing. Rijeka : Zigo, 2011, s.73-76. ISBN 978-953-7142-58-2.


[44] Vacík, J., Lašová, V., Kosnar, M., Janda, P. Adhesive Bonding of Various Materials. Journal of Advanced Engineering. Ičići : Revelin d.o.o., 2011, č.5, s.119-128. ISSN 1846-5900.


[45] Vacík, J., Lašová, V., Kottner, R. Structure Optimization of Passive Damped Composite Beam. Bulletin of Applied Mechanics, 2011, roč. 7, č. 27, s. 50-53. ISSN 1801-1217.


[46] Prejzek, O. - Šepitka, J. - Španiel, M. - Lukeš, J.: LOCAL MICROMECHANICAL PROPERTIES OF DENTAL COMPOSITES. In Local Mechanical Properties 2011. Olomouc: Palacky University, 2011, p. 64. ISBN 978-80-244-2889-5.


[47] Prejzek, O. - Mareš, T.: PARTICLE-FILLED DENTAL COMPOSITE: SHRINKAGE INDUCED RESIDUAL STRESSES AND OVERALL MECHANICAL PROPERTIES. InProceedings of II International Conference on Particle-based Methods [CD-ROM]. Barcelona: Universidad Politechnica de Catalunya, 2011, p. 100-109. ISBN 978-84-89925-69-4.


[48] Prejzek, O. - Mareš, T.: Výpočet mechanických vlastností částicového dentálního kompozitu. In Mechanika kompozitních materiálu a konstrukcí [CD-ROM]. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2011, s. 10-17.


[49] Marx, D. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Balík, K.: NANOINDENTATION OF GELATINE/HAP NANOCOMPOSITE. In Local Mechanical Properties 2011. Olomouc: Palacky University, 2011, p. 50. ISBN 978-80-244-2889-5.


[50] Marx, D. - Šepitka, J. - Sochor, M.: ASSESMENT OF LOCAL ELASTIC PROPERTIES OF GELATINE/HAP NANOCOMPOSITES. In XXIIIrd congress of the International Society of Biomechanics [CD-ROM]. Brussels: ULB, 2011, p. 1315-1316. ISBN 978-90-90-26019-8.


[51] Marx, D.: Assesment of Local Mechanical Properties of GEL/HA composite. In 14th Workshop On Applied Mechanics WAM 2011 [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2011, p. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.


[52]  Marx D., Sepitka J., Lukes J., Balik K., NANOINDENTATION OF GELATINE/HAP NANOCOMPOSITE, Chemické listy 2012, ISSN 0009-2770 (in review).


[53] Prejzek, O., Španiel, M., Mareš, T.: Microstructural residual stress in particle-filled dental composite, Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, submited for publication, ISSN 1025-5842.


[54] • Klesa, J., Aerodynamic Analysis of Propeller with Variable-Twist Blades, Nové trendy v civilním letectví, Praha, 25. – 27.9.2011.

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.