Publikace vzniklé v roce 2010 v rámci dílčích disertačních prací, souvisejícího výzkumu a tohoto grantu

 

[1] Měšťánek, P., Kubín, Z.: Fatigue testing of the fir tree root of a turbine blade, Experimentální analýza napětí 2010, 31.5.-3.6.2010, Velké Losiny, pp.261-268, 2010. ISBN: 978-80-244-2533-7.


[2] Laš, V., Měšťánek, P., Rustamov, A.: Degradation of mechanical properties of composite caused by cyclic loading, Experimentální analýza napětí 2010, 31.5.-3.6.2010, Velké Losiny, pp.225-232, 2010 , ISBN: 978-80-244-2533-7.


[3] Starý, F.; Mrázek, J.:Tenzometrickký snímač pro měření namáhání dopravníku při provozu, 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010, s. 261-264. ISBN 978-80-970294-1-8.


[4] Petr, K.; Starý, F.: Applications of FEM to Optimizing of Machine Parts (Gear), Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 218-219. ISBN 978-80-01-04513-8.


[5] Starý, F.; Mrázek, J.: Automated Laboratory Workplace for Research of Engineering Equipment Drives, Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 220-221. ISBN 978-80-01-04513-8.


[6] Mrázek, J.; Starý, F.: Experimental and Computational Analyses Mechanisms and Driving Strings, Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 216-217. ISBN 978-80-01-04513-8.


[7] Starý, F.: Řízení stanovišť pro zkoušení průmyslových zařízení a jejich částí, Studentská tvůrčí činnost 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010 ISBN 978-80-01-04533-6.


[8] Prejzek, O.: Micromechanical Simulation of a Dental Composite with a Difference between Tensional and Compressive Stiffness, Aplikovaná mechanika, Jablonec nad Nisou, 2010.


[9] Prejzek, O., Mareš, T.: Relationship between the polymerization shrinkage and the overall mechanical response of a dental composite, COMAT 2010, Brasov, Romania 2010.


[10] Prejzek, O., Mareš T.: Elastoplastic micromechanical model of a particle filled dental composite, Computational Mechanics 2010, Hrad Nečtiny, 2010.


[11] Prejzek O.: Micromechanical modeling of a detal composite, 12th Workshop of Applied Mechanics, Praha, 2010.


[12] Prejzek O.: Self-healing resins and composites: fundamentals,state of the art, opportunities, 12th Workshop of Applied Mechanics, Praha, 2010.


[13] Vašíček, M.: Optimization of Sandwich Panel Structure and Lay-up regarding HIC minimalization, 2010. FISITA World Automotive Congress Proceedings.


[14] Vacík, Josef; Lašová, Václava; Kosnar, Martin; Janda, Petr; Kottner, Radek. Selection of Optimum Type FEM Model for Hybrid Composite Structure. International Journal of Advanced Engineering, 2010, roč. 4, č. 1, s. 111/118. ISSN: 1846-5900.


[15] Vacík, J., Lašová, V., Kottner, R., Káňa, J.: Experimental Determination of Damping Characteristics of Hybrid Composite Structure. In Experimentální analýza napětí 2010. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. s. 483 - 490. ISBN: 978-80-244-2533-7. 7.


[16] Vacík, J.: Integrace pasivních tlumicích prvků do kompozitních struktur. Písemná práce ke státní doktorské zkoušce, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010.


[17] Selezneva, M., Montesano, J., Kulíšek, V., Poon, C., Fawaz, Z., Behdinan, K, Gu, X., Nakain, A.: Application of FBG Sensors for Capturing Manufacturing Residual Strains, Stiffness Degradation and Damage Progression in Polymer Matrix Composites. In Proceedings of SAMPE 2010 Conference, May 17-20, 2010, Seattle, WA, USA.


[18] Dvořák, M., Růžička, M., Kulíšek, V., Běhal, J., Kafka, V.: Damage Detection of the Adhesive Layer of Skin Doubler Specimen Using SHM System Based on Fibre Bragg Gratings. In Proceedings of SHM 2010, Sorento, Italy, 2010, ISBN 978-1-60595-02402, p. 70-76.


[19] Smolík, J., Kulíšek, V.: Application of Unconventional Materials on Primary Structural Parts of Machine Tools.In Journal of Machine Engineering, Vol. 9, No, 2, 2010, p. 93-105.


[20] Růžička, M., Uher, O., Blahouš, K., Kulíšek, V.: Computational Design and Static and Fatigue Tests of High-Performance Integrated Joints. In Mechanics of Composite Materials, Vol. 46, No. 3, 2010, p. 317-322.


[21] Růžička, M., Dvořák , M., Kulíšek, V.: Use of Fibre Bragg Grating Sensors for Structural Health Monitoring of Structures. In: Šmíd, P at all, ed.: Experimental Stress Analysis 2010, Velké Losiny, May 31- June 3, 2010, Palacky University Olomouc, 2100, ISBN 978-80-244-2533-7.


[22] Růžička, M., Doubrava, K., Dvořák, M., Kulíšek, V.: Damage Monitoring Using FBG Sensors. In: 27-th Symposium on Advances in Experimental Mechanics,, 22-25th Sept. 2010, Wroclav University of Technology, Wroclaw, Poland, ISBN 978-83-87982-59-1.


[23] Růžička, M., Kulíšek, V., Turčič, B., Blahouš, K.: Pevnost smyček ze svazků vláken, Plzeň, 2010.


[24] J. Had: Determination of elastic properties of composite structure based on microstructure parameters, In Proceeding of the conference Workshop on applied mechanics, prosinec 2010.


[25] J. Had, M. Růžička, V. Kulíšek: Stiffness Study of Novel Concept of 3D Composite Structure. In Proceeding of the conference Mechanics of Composite Materials, 24–28 října 2010, Riga, Latvia, pp. 78.


[26] J. Had, M. Růžička, V. Kulíšek: Stiffness study of novel concept of 3d composite structure, Mechanics of Composite Materials, 2010, manuscript.


[27] Novotný, C., Padovec, Z.: Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verfivation with FEM, 2010, Nečtiny, 2010 (elektronický sborník).


[28] Růžička, J.R - Jurenka, J.: SIMULATION OF CRACK PROPAGATION IN STEAM TURBINE BLADE LOCK In: ENGINEERING MECHANICS 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2010, p. 125-126. ISBN 978-80-87012-26-0.


[29] Strakoš P., Valášek M.: Machine Tool Control with Additional Measurement
for Increasing the Control System Dynamics, Journal of Machine Engineering,
vol. 9, no. 3, 2010, 5-16s.


[30] Strakoš P., Valášek M.: Machine Tool Control with Additional Measurements
for Overcoming the Anti-resonant Frequencies, Applied and Computational
Mechanics, vol. 4, no. 1, 2010.


[31] Kašpárková, T., Šika Z, Active vibration suppression of composite beam, 11th Workshop on Applied Mechanics, Proceeding, 2010.


[32] Kašpárková, T., Šika Z ,Active vibration suppression with using centralized actuators and fibres, STČ 2010, ČVUT, Praha.


[33] Kašpárková, T., Šika Z, Vibration suppression of cable structures, 12th Workshop on Applied Mechanics, Proceeding, 2010.


[34] Klesa, J., Possibilities of Smart Materials Application in UAV Design, konference CUAS 2010, Praha, 17-18.3.2010.


[35] Kukula P., Valášek, M.: Kinematical Solution by Structural Approximation with Relaxation, Workshop on Applied Mechanincs, Prague, 2010.


[36] Valášek, M., Kukula P.: Verification of relaxation algorithms for convergence improvement of structural approximation, Workshop on Applied Mechanincs, Prague, 2010(dílčí výstupy z disertace.)


[37] Valášek, M., Kukula P.: Cable manipulators, Workshop on Applied Mechanincs, Prague, 2010 (Rešeršní studie pro účely ústavu.)


[38] M., Smrz, R., Bastaits, A., Preumont: Active Damping of a Cherenkov Gamma Ray Telescope, Nuclear Instruments and Methods in Physics (čeká na schválení, vyjde v příštím roce), (částečný vztah k tématu disertační práce, psáno pro grant MRTN-CT-2006-035559).


[39] Svatoš, P., et al.: Model Predictive Control of Motion and Vibration Suppression of Parallel Machine with Active Platform, Proceedings of ISMA 2010 International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgium, 20th-22nd September 2010.


[40] Svatoš, P., Šika, Z.: Optimalizace mechatronických systémů z hlediska struktury a řízení - přehled problematiky, WAM 2/2010. (Rešerše problematiky DP).


[41] Svatoš, P., Šika, Z.: Optimized robust control process for compliant mechanical structure with active vibration suppression, WAM 12/2010, prezentace.


[42] Svatoš, P.: Overactuated systems – overview, WAM 12/2010, prezentace.


[43] Valasek, M., Marek, O.: Stability analysis of wave-based control of flexible systems, In: Proceedings of The 1st Joint International Conference on Multibody System Dynamics, May 25-27, 2010, Lappeenranta, Finland.


[44] Strakos, P.: Řízení pohonů s nadbytečným měřením, Disertační práce, FS ČVUT v Praze, 2010.


[45] Měšťánek, P.: Únava kompozitních materiálů. Písemná práce ke státní doktorské zkoušce, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň,2010. 35 s.


[46] Hrušková, D.: Comparison of Nanofiber and Particle Form of GELATINE/HA Biocomposites,6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010), 1 - 6 August 2010, Singapore, ISBN 978-3-642-14514-8.


[47] Hrušková, D.: Comparison of Nanofiber and Particle Form of GELATINE/HA Biocomposites, IFMBE Proceedings vol 31, 1215-1217, ISBN 978-3-642-14515-5.


[48] Hrušková, D.: Biosensors, Workshop of applied mechanics, Praha 2010.


[49] Hrušková, D.: Biomateriály pro výrobu kostních náhrad, Workshop of applied mechanics, Praha 2010.


[50] Padovec, Z.: Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM, Computational Mechanics 2010, Nečtiny, ISBN 978-80-7043-919-7.


[51] Marek, O.: Servo Control Using Wave-based Method, In: Bulletin of Applied Mechanics 6(24), 71-76, 2010.


[52] Jiran L.-Stefan, M.-Doubrava, K.-Mareš,T.: Analysis of the Heart Motivated nisotropic Elastic Tube. Bulletin of Applied Mechanics, 6 (23), 57-65 (2010). ISSN 1801-1217.

 

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.