Publikace vzniklé v roce 2009 v rámci dílčích disertačních prací, souvisejícího výzkumu a tohoto grantu

 

[1] Had, J., Růžička, M., Prejzek, O.: Studie vlivu výrobních a materiálových parametrů na elastické moduly 3D kompozitní nosníkové struktury. In Proceedings of Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009, Břasy-Darová, 12.-13.3. 2009.


[2] Růžička, M. - Kulíšek, V. - Had, J. - Prejzek, O.: Determination of Elastic Constants of Novel Concept 3D composite, Bulletin of Applied Mechanics. 2009, vol. 5, no.5, pp. 87-92.


[3] Španiel M., Jurenka J., Kuželka J.: Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions, Meccanica 2009, Vol. 44, No 2, pp. 189-196.


[4] Hrušková, D.: Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration with gelatin nanofibres, In: NF for 3rd millenium, Prague, March, 2009.


[5] Hrušková, D.: Biodegradable composites-application of collagen derivates, Workshop of Applied Mechanics. CTU in Prague, February, 2009.


[6] Hrušková, D.: Influence of nanofibers on mechanical properties of biocomposites based on gellatin, collagen and HAP, ISB Congress 2009, Cape Town, July, 2009.


[7] Hrušková, D.: Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration based on collagen, Engineering of Biomaterials 24. ISSN1429-7248.


[8] Klesa, J., Barák, K., Design of the Hingeless Trailing Flap Demonstrator, konference 8th YSESM, 20. – 23. května 2009, Györ.


[9] Klesa, J., Placet, V., Foltête, E., Collet, M., Experimental Evaluation of the Rheological Properties of Veriflex® Shape Memory Polymer, conference ESOMAT 2009, 7. – 11. září 2009, Praha.


[10] Kukula P., Valášek, M.: Kinematical Solution of Hexapod by Structural Approximation, 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding, Prague, 2009, ISBN: 978-80-01-04332-5.


[11] Kukula P., Valášek, M.: Kinematical Solution by Structural Approximation, Computational Kinematics: Proceedings of the 5th International Workshop on Computational Kinematics, str. 323-330, 2009, Springer, ISBN: 978-3-642-01946-3.


[12] Kukula P., Valášek, M.: Forward Kinematical Solution of HexaSphere by Structural Approximation, In: Proceedings of the Engineering Mechanics, 2009, Svratka, ISBN: 978-80-86246-35-2.


[13] Kukula P., Valášek, M.: Kinematical Solution of Parallel Mechanisms by Structural Approximation: A Hexapod 3R3R Example, sborník STČ FS ČVUT, 2009, Praha.


[14] Kulíšek, V., Poon, C., Růžička, M., Seleznava, M., Gu, X., Dvořák, M., Doubrava, K., Hozák, T.. Health Monitoring of Structures with Fatigue Damage and Applied Composite Repair. In Proceedings of the 7th International Workshop on Structural Health Monitoring 2009: From System Integration to Autonomous Systems, p. 167-174. DEStech Publications, ISBN 978-1-60595-007-5.


[15] Kulíšek, V., Růžička, M., Smolík, J., Janota, M., Burian, D.: Behaviour of Thick-Walled Composite Construction for the Machine Tools Industry: Experimental and FEA Results Comparison. In Proceedings of the Computational Mechanics 2009 [CD-ROM], 9.-11.11. 2009, Hrad Nečtiny.


[16] Kulíšek, V., Růžička, M., Had, J., Prejzek, O.: Modelování silnostěnných konstrukcí pro obráběcí stroje. In Proceedings of Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, 10 s., 26.11. 2009, Brno.


[17] Kulíšek, V., Selezneva, M., Poon, C., Nakai, A., Gu, X., Fawaz, Z., Behdinan, K: Manufacturing and Flexural Testing of Composite Braided Hockey Sticks with Embedded Fiber Optic Sensors. In Proceedings of 17th ICCM, [CD-ROM], 27-31st July 2009, Edinburgh, United Kingdom.


[18] Kulíšek, V.: Strength and Durability of Carbon Fibre Loops. In Konference Studentské tvůrčí činnosti 2009, sekce Doktorandská D2, Fakulta strojní ČVUT v Praze, 2009.


[19] Marek, O., Valášek, M.: Wave-Based Control of Motion of Flexible Bodies, Multibody Dynamics, ECCOMAS Thematic Conference 2009, Warsaw, Poland 2009.


[20] Měšťánek, P., Laš, M., Růžička, M.: Změna mechanických vlastností kompozitového materiálu při cyklickém zatěžování, Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2009, 12.-13.3.2009, Darová.


[21] Měšťánek, P., Laš.: Composite Material Properties Degradation Induced by the Cyclic Loading, Workshop of applied Mechanics, 11.2.2009, FST ČVUT, Praha.


[22] Laš, V., Měšťánek, P., Rustamov, A.: Change of composite stiffness under cyclic loading, Metallurgy 49, ISSN 0543-5846, pp.366-370, 2009.


[23] Růžička, M., Kulíšek, V., Had, J., Prejzek, O.: Finite Element and Experimental Study of Novel Concept of 3D Fibre Cell Structure. In Proceedings of 17th ICCM, 27-31st July 2009, Edinburgh, United Kingdom.


[24] Smrž, M.,Valášek, M., Advanced piezoelectric sensor for shape control, IV ECCOMAS THEMATIC CONFERENCE ON SMART STRUCTURES AND MATERIALS, FEUP, ISBN 978-972-752-113-5 ,No.4, Porto, Portugal, 2009.


[25] Smrž, M.,Valášek, M., New Cable Manipulators, Engineering Mechanics, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009.


[26] Smrž, M. & Valášek, M. Problematika integrálního řízení vibrací a tuhosti nosníku. Workshop on Applied, 2009, ISBN 978-80-01-04332-5.


[27] Strakoš, P., Valášek, M., Böhm, J.: Mechanical systems position control by means of adaptive controller with additional measurement. ISC2009, Boston, 2009, ISBN 978-0-88986-814-4.


[28] Strakoš, P., Valášek, M.: Machine tool control with additional measurements for overcoming the anti-resonant frequencies. In Proceedings of the Computational Mechanics 2009 [CD-ROM], 9.-11.11. 2009, Hrad Nečtiny.


[29] Vacík, J.; Kottner, R.; Lašová, V.: Integration of Damping Components into Wound Composite Structures, CADAM 2009, Stari Grad, Chorvatsko.


[30] Španiel, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. Crack propagation in contact stress field In: Computational Modellinig and Advanced Simulations. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2009, p. 121-122. ISBN 978-80-227-3067-9.


[31] Kašpárková, T. Šika, Z., - Aktivní tlumení kompozitových struktur – přehled problematiky, WAM, 2009.


[32] Kottner, R., Zemčík, R., Kroupa, T., Poul, R., Had, J.: Strength parameters of unidirectional and quasi-unidirectional composite. Bulletin of Applied Mechanics, Vol. 5, No. 18, pp. 28–33, 2009, ISSN 1801-1217.


[33] Hrubý, Z. - Plešek, J. - Tin, S.: Modelling of micro and nano indentation of modern nickel-based superalloys for turbofans. In Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009, p. 92-93. ISBN 978-80-86246-35-2.


[34] Hrubý, Z. - Plešek, J. - Tin, S.: Finite Element Investigation of the Elastic-Plastic Response Underneath Various Indentors and its Application in Ni-Based Alloys Indentation Processes. In Xth International Conference on Computational Plasticity - Theory and Application [CD-ROM]. Barcelona: Center for Numerical Methods in Engineering, 2009, p. 1-4. ISBN 978-84-96736-69-6.


[35] Hrubý, Z. - Tin, S.: FE-modelling of the indentation processes using orthotropic elastic-plastic material model and its application in Ni-based superalloys. In 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding. Praha: Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics; Faculty of Mechanical Engineering; CTU in Prague, 2009, p. 35-36. ISBN 978-80-01-04332-5.


[36] Hrubý, Z. - Plešek, J. - Tin, S.: Modelování procesu nanoindentace moderních niklových superslitin pro letecké motory. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2009, s. 59-61. ISBN 978-80-214-3996-2.

 

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.