Publikace vzniklé v roce 2008 v rámci dílčích disertačních prací, souvisejícího výzkumu a tohoto grantu


[1] Kulíšek, V. -Růžička, M.-Had, J.- Prejzek, O.: Finite Element and Experimental Study of Novel Concept of 3D Fibre Cell Structure. Abstract for the 17th International Conference on Composite Materials. (ICCM-17), 27-31 July 2009, Edinburgh, UK.


[2] Holý, S.- Růžička, M.: Do We Still Need Experiments and Sensors at the Beginning of the Twenty-First Century? Proceeding of the Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 24–27, 2008, České Budějovice, Český Krumlov, CZ, CTU in Prague, 2008 pp. 91-92. ISBN: 978-80-01-04162-8.


[3] Štorek, J-- Růžička, M.- Voštová V. – Řezníček, J.: The Dynamic of the Grab Dredger Activity. In Proceeding of the Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 24–27, 2008, České Budějovice, Český Krumlov, CZ, CTU in Prague, 2008 pp.247-248. ISBN: 978-80-01-04162-8.


[4] Klesa, J. – Barák, K. : Using piezoactuators for hingeless aileron design. . In Proceeding of the Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 24–27, 2008, České Budějovice, Český Krumlov, CZ, CTU in Prague, 2008 pp.117-118. ISBN: 978-80-01-04162-8.


[5] Růžička, M.-Uher, O.- Blahouš, K.-Kulíšek, V.: Computational Design and Static and Fatigue tests of a High Performance Integrated Joints. Proceeding of the conference Mechanics of Composite Materials, May 26–30, 2008, Riga, Latvia, pp. 320-326.


[6] Zbyněk Šika, Václav Bauma, Michael Valášek, Aleš Bílkovský, Pavel Kukula, Pavel Steinbauer: Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method , Bulletin of Applied Mechanics, Vol 4, No 15 (2008), pp.88-91.


[7] Michael Valasek, Jan Pelikan, Jaroslav Ulehla, Ondrej Vaculin, Pavel Steinbauer: Experimental Verification of Correlation between Objective and Subjective Evaluation of Passenger Car Vibration Comfort , Bulletin of Applied Mechanics,Vol 4, No 15 (2008), pp.99-101.


[8] Michael Valasek: Mobot Contact Benchmark for Efficient Multibody System Time Integration Bulletin of Applied Mechanics,Vol 4, No 15 (2008), pp. 102-103.


[9] Michael Valasek, Ondrej Marek: Control of Translational Motion of Flexible Bodies by “Wave Method” Abstract, Bulletin of Applied MechanicsVol 4, No 15 (2008), pp.104-108.


[10] Vladislav Las, Robert Zemcík , Tomás Kroupa, Radek Kottner: Failure prediction of composite materials. Bulletin of Applied Mechanics,Vol 4, No 14 (2008), pp. 81-87.


[11] Klesa, J., Barák, K., Aplikace principů smart structures v konstrukci leteckého kompozitního dílu, příspěvek na semináři VZLÚ: Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR, Praha, 24.4.2008 Prezentace možnosti použití piezoaktuátorů v letectví.


[12] Hrušková, D.:Vvliv velikosti částic na materiálové a biologické vlastnosti materiálů, chování v živé tkáni. Sborník Herbertov 2008: Nové biomateriály , 2008.


[13] Jalová, M., Andrlík, V.: Application of High-Pressure Membranes in the Design of Hydraulic Components. In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, p. 356-357. ISBN 978-80-01-04016-4.


[14] Jalový, M., Jalová, M., Andrlík, V.: The Design of Mechanisms with High-Pressure Membrane Element. In: Proceedings of the 20th International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Praha: Česká strojnická společnost, 2008, vol. 1, p. 57-64. ISBN 978-80-02-02074-5.


[15] Jalová, M., Jalový, M., Andrlík, V.: Elastic High-Pressure Membrane Elements. In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008, vol. 1, p. 103-104. ISBN 978-80-01-04162-8.


[16] Jalový, M., Jalová, M., Andrlík, V.: Perspektivní rozvoj pružných vysokotlakých membránových elementů pro tekutinové systémy. In: Acta Hydraulica et Pneumatica. 2008, roč. 3, č. 1, s. 19-24. ISSN 1336-7536.


[17] Jurenka J., Kuželka J., Španiel M.: Numerical simulation of fatigue crack propagation, In: 25th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. České Budějovice, 2008, vol. 1, p. 109-110. ISBN: 978-80-01-04162-8.


[18] Jurenka, J. - Kuželka, J. - Španiel, M.: FE SIMULATION OF FATIGUE CRACK PROPAGATION UNDER MIXED MODE LOADINGIn: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, vol. 1, p. 39. ISBN 978-83-7493-386-5.


[19] Miroslav Španiel, Josef Jurenka and Jiří Kuželka: DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF FE MODEL FOR FATIGUE CRACK GROWTH SIMULATION UNDER MIXED MODE CONDITIONS, In: 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), Venice, Italy, 2008.


[20] Klesa, J., Aerodynamical Optimalization via Shape Morphing of Aerospace Structures, poster na konferenci Pegasus-AIAA Students Conference, Praha, 23.-25.4. 2008.


[21] Klesa, J., Barák, K., Aplikace principů smart structures v konstrukci leteckého kompozitního dílu, příspěvek na semináři VZLÚ: Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR, Praha, 24.4.2008 Prezentace možnosti použití piezoaktuátorů v letectví.


[22] M. Růžička, V. Kulíšek, B. Turčič, K Blahouš: Statické a únavové zkoušky smyček z uhlíkových vláken. Sborník, Únava a křehký lom, Žinkovy 2008.


[23] P. Měšťánek: Low cycle fatigue analysis of a last stage steam turbine blade, Applied and Computational Mechanics 2008, ZČU, Plzeň 2008, ISSN 1802-680X.


[24] P. Měšťánek: Sensitivity analysis of a fatigue life prediction: Application to a steam turbine blade, The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences 2008, Plzeň, 11.11.2008, ISBN 978-80-7043-698-1.


[25] P. Měšťánek: Vliv volby materiálového modelu na predikovanou životnost závěsu turbinové lopatky, Výpočty konstrukcí MKP2008, ZČU Plzeň 2008, ISBN 978-80-7043-735-3.


[26] Sadílek, Petr; Zemčík, Robert, Model of Hybrid piezoelectric beam, The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw : Wroclaw University of Technology, 2008, ISBN 978-83-7493-386-5.


[27] Sadílek, Petr; Zemčík, Robert, Frequency response analysis of hybrid piezoelectric cantilever beam, Computational Mechanics 2008. Plzeň : ZČU, 2008. s. 1-2. ISBN 978-80-7043-712-4.


[28] Smrž, M., Valášek, M.: Active Integral Vibration Control of Elastic Bodies, Applied and Computational mechanics, 2008.


[29] Strakoš, P., Böhm, J., Valášek, M.: LQ Adaptive Controller with Additional Measurement in Machine Tool Control. WAM, ČVUT v Praze, 2008, ISBN 978-80-01-04161-1, pp. 55-58.


[30] Strakoš, P., Böhm, J., Valášek, M.: Adaptive LQ Controller for Position Control of Machine Tool Axis. ICTAM, Adelaide, 2008.


[31] Andrlík V., Sýkora D.: Zařízení pro plnění krabic sáčky. Nové struktury plnění; podání přihlášky vynálezu, PV 2008-698.


[32] VOJNA, J.; JANDA, P.; VACÍK, J. Simulace hydrostatického vedení. In 1. ANSYS Konfer. Brno-Židenice : SVS FEM s.r.o., 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-254-3355-3.

 

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.