Přehled účastníků projektu

FS ČVUT, Ústav 12105

Prof. Růžička Milan téma disertační práce  
Ing. DVOŘÁK Milan Návrh a aplikace inteligentních kompozitových konstrukcí  
Ing. HAD Jiří Návrh numerických modelů 3D kompozitových struktur a posuzování jejich mezních stavů  
Ing. HODR Aleš Monitorování provozních zatížení konstrukcí a hodnocení dle stavu  
Ing. HRUBÝ Zbyněk Kalibrace materiálových parametrů elastoplastického modelu a jeho numerická implementace  
Ing. JURENKA Josef Numerická simulace degradace materiálů - pitting  
Ing. KULÍŠEK Viktor Modely pevnosti, životnosti a optimalizace navíjených kompozitních struktur  
Ing. PADOVEC Zdeněk Řešení zpětného odpružení při lisování kompozitů s termoplastickou matricí  
Ing. SMEJKAL Martin Materiálové modely s tvarovou pamětí  
 
RNDr. Daniel Matěj téma disertační práce  
Ing. JIRAN Lukáš Analýza vláknových kompozitů  
Ing. HRUŠKOVÁ Daniela Biomateriály pro výrobu kostních náhrad  
Ing. PREJZEK Ondřej Optimalizace a pevnost částicových kompozitů  
 
Prof. Valášek Michael téma disertační práce  
Ing. KAŠPÁRKOVÁ Tereza Aktivní tlumení vibrací kompozitových konstrukcí  
Ing. KUKULA Pavel Kinematická transformace strukturní aproximací  
Ing. MAREK Ondřej Řízení pohybu poddajných těles vlnovou metodou  
Ing. SMRŽ Martin Aktivní řízení tuhosti  
Ing. STRAKOŠ Petr Řízení pohonů snadb ytečným měřením  
Ing. SVATOŠ Petr Optimalizace mechatronických systémů z hlediska struktury a řízení  
Ing. VAŠÍČEK Michal (12120) Výzkum chování materiálů při dynamickém zatěžování vznikajícím nárazem vozidla  

FS ČVUT, Ústav 12108

Doc. Andrlík Vladimír téma disertační práce  
Ing. JALOVÁ Martina Aplikace vysokotlakých membán membrán v konstrukci hydraulických prvků  
Ing. STARÝ František Moderní metody řízení strojírenských procesů  
Ing. SÝKORA David Nekonvenční konstrukce vysokorychlostních balících strojů  

FS ČVUT, Ústav 12122

Doc. Slavík Svatomír téma disertační práce  
Ing. BARÁK Karel Disipace energie v leteckých konstrukcích z kompozitních materiálů  
Ing. KLESA Jan Analýza aerodynamických vlastností vrtule s měnitelným zkroucením  

ZČU Plzeň

Doc. Laš Vladislav téma disertační práce  
Ing. MĚŠŤÁNEK Petr Únavové poškozování kompozitních materiálů  
Ing. SADÍLEK Petr Numerické modelování kompozitních smart konstrukcí  
Ing. VACÍK Josef Znalostní podpora konstruování z kompozitních materiálů  
Ing. MANDYS Tomáš Numerická simulace chování kompozitových konstrukcí při nízkorychlostním rázu  

 

 

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.