Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním chováním

GD101/08/H068 (projekt je podpořen Grantovou agenturou České republiky)

 

Podstata a cíle projektu

V praxi uplatňované přístupy navrhování konstrukcí jsou mnohdy limitovány zažitými stereotypy v inženýrské činnosti. Stále jsou v převážné většině oborů strojírenství i stavebnictví navrhovány konstrukce z tradičních a osvědčených materiálů, ve strojírenství zejména z kovů. Bývají robustní z důvodů zajištění jejich dostatečné pevnosti, tuhosti i životnosti. V posledních desetiletích se do mnoha dalších tradičních oblastí rozšiřuje inženýrské uvažování, které bylo od počátku vlastní oborům letectví, kosmonautiky, lehkého stavebnictví i jinde, tj nechat se inspirovat dokonalostí živé i neživé přírody. Pohyblivost lidských i zvířecích kloubů, pevnost štíhlých obilných klasů, dokonalá stavba pavučin i odolnost jejich vláken, aerodynamická přizpůsobivost křídel, pohyb hadů i housenek a tisíce dalších příkladů fascinují techniky a jsou zdrojem inspirace k jejich napodobování. To vyžaduje kontinuálně poznávat přírodu, fyzikálně i matematicky ji popisovat v modelech.
Pokroky vědy posledních dekád v oblasti biomechaniky, mechatroniky, nových netradičních materiálů a nanostruktur, vytvářejí obrovský potenciál mezioborového
propojení, které vede k realizování dílů, mechanických struktur i složitých konstrukcí a zařízení na kvalitativně vyšší úrovni s prvky „smart and intelligent structures“ – chytrých a inteligentních konstrukcí. Odhlédneme-li od cílů hledání umělé inteligence, bude stále obrovským pokrokem vytvoření konstrukcí, které by měly násobně vyšší tuhostní parametry, a přitom násobně nižší hmotnost, uměly se přizpůsobit tvarem nebo polohou optimálnímu pracovnímu režimu, byly by odolné statickým i dynamickým vnějším zatížením. Dávaly by vědět o svém okamžitém stavu a poloze a uměly ji aktivně ovlivňovat, samy by varovaly před jejich selháním v okamžiku přiblížení k jejich meznímu stavu .

K jejich řízení by bylo užito mechatronických systémů. Při analýze úspěšných mechatronických aplikací zjistíme, že většinou byly umožněny vhodnou úpravou tradičních hmotných objektů, strojů, struktur a konstrukcí tak, aby struktura mechatronického systému mohla být realizována a uzavřena. A tak základem vzniku chytrých struktur, inteligentních materiálů, mechatronických komponent, mechatronických aplikací, obecně artefaktů s inteligentním chováním je invenční úprava existujícího objektu, fyzického systému tak, aby mechatronickou strukturu bylo možné vytvořit.
Všechny výše uvedené myšlenky jsou sjednocující ideou doktorského projektu.

Cílem projektu je vytvořit meziuniverzitní tým početné skupiny studentů doktorského studia ČVUT a ZČU. Tento tým by na bázi mezioborových a multidisciplinárních témat disertačních prací, domácí i zahraniční spolupráce s dalšími institucemi a podniky, průběžně společně analyzoval, prolínal a integrací poznatků kvalitativně zhodnotil v disertačních tématech a obhájených pracích nově se objevující výsledky výzkumu v oblasti kompozitních materiálů a nanostruktur, v biomechanice, mechanice a mechatronice pro stavbu chytrých a inteligentních konstrukcí zcela nových parametrů.
 

Aktuality

12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
10.10.2017 14:25:13

Termíny postupových testů z PP2

Postupové testy z PP2 (2111103) budou pořádány v následujících termínech:
1. test 10. listopadu 2017
2. test 15. prosince 2017
3. test 10. ledna 2018
předpokládaný čas zahájení je 14:00.
25.5.2017 13:40:54

Výsledky 3. postupového testu PP1

Výsledky   3. postupového testu z PP1. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.