Další aktivity

Sendvičová kompozitní lopatka ventilátoru pro pohonnou jednotku malých letadel

Za aktivní spolupráce členů týmu PT1 (ing. Barák, ing. Klesa – témata PhD práce) byl dokončen vývoj kompozitové lopatky ventilátoru, popsané ve výsledcích r. 2010. Prezentovaná sendvičová kompozitní lopatka je součástí ventilátorové pohonné jednotky, určené pro malá sportovní letadla Tento letoun je vyvíjen na Ústavu letadlové techniky FS ČVUT v Praze. Ventilátorový pohon je součástí dvoumístného kompozitového ultralehkého letounu.

 

                [phd_grant/dalsi_aktivity/dalsi-aktivity-ul39.png][phd_grant/dalsi_aktivity/dalsi-aktivity-lopatka.png]

 

  • V roce 2011 byl realizován návrh a výroba rotorové lopatky pomocí technologie VARTM, která by zlepšila opakovatelnost výroby, zjednodušila a zefektivnila výrobní proces. Z důvodů odlišné technologie byl proveden nový návrh a výpočet včetně materiálové specifikace. Lopatka je tvořena vnější nosnou skořepinou z uhlíkového kompozitu tvořeného ze třech vrstev uhlíkové tkaniny (orientace ± 45°) a vnitřním nosníkem z jednosměrného uhlíkového kompozitu s orientací vláken podél listu lopatky. Vnitřní prostor lopatky je vyplněn jádry z polyuretanové pěny. Závěs lopatky je řešen kovovým pouzdrem, které je součástí vnitřních jader lopatky. Pro ověření návrhu bylo třeba provést výrobu zkušební série, která umožnila úpravu postupu do výsledné podoby. Navržená technologie snižuje nároky na výrobu a zvyšuje její opakovatelnost. Pro sériovou výrobu se ukázalo jako vhodné řešit těsnění formy přímo v dělící rovině bez použití vakuovací plachetky. Výrobní technologie byla úspěšné ověřena na výrobě několika prototypů.

                                                    [phd_grant/dalsi_aktivity/dalsi-aktivity-syceni-lopatky.png]

  • V rámci tématu DP ing. Baráka a projektu malého sportovního letadla byla realizována výroba dvou demonstrátorů: přední a zadní část trupu pilotované varianty UL-letounu pro zástavbu ventilátorového pohonu (realizace jako funkční vzorek výzk. centra CLKV č. FVZ/CLKV/103/2011 a č. FVZ/CLKV/96/2011 Ústavu letadlové techniky ČVUT v Praze, 2011).

                                    [phd_grant/dalsi_aktivity/dalsi-aktivity-trup-v-tunelu.png]

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.