Pracovní tým PT3

 

[phd_grant/formule.jpg]  

Designová studie 

 

Formula Student na ČVUT

webové stránky projektu: http://cartech.cvut.cz/

 

[phd_grant/PT_3/FS01.png] [phd_grant/PT_3/FS02.jpg] [phd_grant/PT_3/FS03.png]

FS.01                                         FS.02                                    FS.03

 

Pracovní tým PT3 nadále podporuje tým ČVUT CarTech Formula Student/SAE v oblasti implementace kompozitních struktur ve studentském formulovém voze.
V roce 2011 vznikl zcela nový vůz FS.03 (3. generace) Formula Student. Byly realizovány práce v oblastech projektování a výroby sendvičové kompozitové podlahy vozu. Výsledný výrobek vykázal snížení hmotnosti o 8% (225 kg). Vůz během roku absolvoval 3 soutěže s následujícím umístěním: Formula Student UK - 7. místo, Formula ATA Italy - 6. místo, Formula Student Spain - 2. místo.

 

V roce 2011 se pracovní skupina zabývala následujícími tématy:

  • Návrh kompozitních prvků zavěšení kol pro vůz FS.03. V rámci tohoto tématu byl vytvořen software pro návrh a analýzu cylindrického lepeného spoje (uhlík/hliník) a software pro návrh a dimenzování kompozitních trubek zahrnující výpočet pevnosti a životnosti. Navržené konstrukce byly realizovány, testovány a provozovány.

[phd_grant/PT_3/FS03-zaveseni.png]

 

  • Návrh skořepinové nosné struktury formulového vozu další generace (monocoque) včetně metodiky jejího návrhu, která je založena na extensivním využití metod CAE a výpočtů MKP. Realizaci lze očekávat v průběhu roku 2012.

[phd_grant/PT_3/FS_monocoque.png]

Aktuality

16.3.2017 12:43:30

Referáty PP1 pro 2. zápis

1. referát tah/tlak
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
24.2.2017 10:00:00

Referáty PP1

1. referát tah/tlak
2. referát tah/tlak prutovky
3. referát napjatost
4. referát krut
5. referát ohyb nosníku
6. referát ohyb nosníku (průhyb, natočení)
7. referát kombinované namáhání
Pro studenty 2. zápisů budou k dispozici jiná zadání. Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.