Pracovní tým PT3

 

[phd_grant/formule.jpg]  

Designová studie 

 

Formula Student na ČVUT

webové stránky projektu: http://cartech.cvut.cz/

 

[phd_grant/PT_3/FS01.png] [phd_grant/PT_3/FS02.jpg] [phd_grant/PT_3/FS03.png]

FS.01                                         FS.02                                    FS.03

 

Pracovní tým PT3 nadále podporuje tým ČVUT CarTech Formula Student/SAE v oblasti implementace kompozitních struktur ve studentském formulovém voze.
V roce 2011 vznikl zcela nový vůz FS.03 (3. generace) Formula Student. Byly realizovány práce v oblastech projektování a výroby sendvičové kompozitové podlahy vozu. Výsledný výrobek vykázal snížení hmotnosti o 8% (225 kg). Vůz během roku absolvoval 3 soutěže s následujícím umístěním: Formula Student UK - 7. místo, Formula ATA Italy - 6. místo, Formula Student Spain - 2. místo.

 

V roce 2011 se pracovní skupina zabývala následujícími tématy:

  • Návrh kompozitních prvků zavěšení kol pro vůz FS.03. V rámci tohoto tématu byl vytvořen software pro návrh a analýzu cylindrického lepeného spoje (uhlík/hliník) a software pro návrh a dimenzování kompozitních trubek zahrnující výpočet pevnosti a životnosti. Navržené konstrukce byly realizovány, testovány a provozovány.

[phd_grant/PT_3/FS03-zaveseni.png]

 

  • Návrh skořepinové nosné struktury formulového vozu další generace (monocoque) včetně metodiky jejího návrhu, která je založena na extensivním využití metod CAE a výpočtů MKP. Realizaci lze očekávat v průběhu roku 2012.

[phd_grant/PT_3/FS_monocoque.png]

Aktuality

9.12.2018 14:36:57

Výsledky přednáškových testů PP2

Průběžné výsledky přednáškových testů z PP2.
10.5.2018 21:52:56

Přednáškové testy PP1

Výsledky přednáškových testů z PP1.
18.4.2018 10:10:16

Výsledky 3. postupového testu z PP1

Výsledky z 3. postupového testu z PP1. Zápis známek bude proveden v rámci k tomu určených zkouškových termínech.
13.3.2018 10:50:34

Referáty - PP1

Na stránkách předmětu PP1 je dostupné zadání referátu R0 a R1. U referátu R1 se pouze elektronicky odevzdávají výsledky úlohy.
27.2.2018 15:52:08

Termíny postupových testů PP1

Termíny postupových testů z PP1 jsou vyhlášeny na dny:
1. test 6.4.2018
2. test 27.4.2018
3. test 25.5.2018
v čase mezi 14:00-16:00.
12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.