Aktuální seznam témat bakalářských prací 2014/2015:

TZSI = Teoretický základ strojního inženýrství;
KPP  = Konstruování podporované počítačem, obor programu STR

Bakalářské práce na odboru pružnosti a pevnosti
vedoucí BP obor téma
Ing. Karel Vítek, CSc.
Karel.Vitek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP
ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MODELU
POJIŠTĚNÝCH NALISOVANÝCH TLUSTOSTĚNNÝCH NÁDOB
Ing. Karel Vítek, CSc.
Karel.Vitek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP
ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MODELU
ROTUJÍCÍCH NALISOVANÝCH TLUSTOSTĚNNÝCH NÁDOB
Ing. Karel Vítek, CSc.
Karel.Vitek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP
ANALÝZA STAVU NAPJATOSTI A DEFORMACÍ
KONSTRUKCÍ ROVINNÝCH KŘIVÝCH PRUTŮ
Ing. Karel Vítek, CSc.
Karel.Vitek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP
ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MODELU
NALISOVANÝCH TENKOSTĚNNÝCH NÁDOB
Ing. Karel Vítek, CSc.
Karel.Vitek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MODELŮ HŘÍDELOVÝCH SPOJŮ
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Zhodnocení kvality odhadu vybraných materiálových parametrů
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Matematický popis Wöhlerovy křivky
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Zhodnocení vlivu středního napětí na únavovou životnost
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Zavedení úlohy „Dummy model“ do únavových řešičů MSC.Fatigue, LMS.Virtual Lab C. Durability a FE-Safe a vyhodnocení rozdílů výsledků
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Implementace zahrnutí výsledků zkoušek růstu trhliny do databáze FinLiv
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Vyhodnocení použitelnosti směrnice FKM-Richtlinie pro analýzu vrubového účinku na únavovou pevnost
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Analýza různých modelů vlivu gradientu napětí a srovnání výsledků
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Analýza různých modelů kumulace poškození při jednoosém zatěžování a srovnání výsledků
Ing. Jan Papuga, Ph.D.
papuga@pragtic.com
TZSI/KPP Vyhodnocení dopadu zatěžování různých typů pracovních strojů na životnost turbodmychadla
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
tomas.mares@fs.cvut.cz
TZSI/KPP ZTRÁTA STABILITY PRUTŮ PROMĚNNÉHO PRŮŘEZU
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
tomas.mares@fs.cvut.cz
TZSI/KPP OHYB OBDÉLNÍKOVÝCH DESEK
BENDING OF RECTANGULAR PLATES
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
tomas.mares@fs.cvut.cz
TZSI/KPP ANALYTICKÉ VÝPOČTOVÉ METODY PRO NÁVRH KOMPOZITNÍCH ELEMENTŮ VÝROBNÍCH STROJŮ
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.
tomas.mares@fs.cvut.cz
TZSI/KPP ROZBOR PŘÍSTUPŮ PRO STANOVENÍ TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTI A TEPELNÉ VODIVOSTI LAMINÁTU
Ing. Jiří Plešek, CSc.
plesek@it.cas.cz
TZSI/KPP GIRKMANNŮV PROBLÉM – VERIFIKACE
METODY KONEČNÝCH PRVKŮ V ELASTICITĚ
Ing. Jiří Plešek, CSc.
plesek@it.cas.cz
TZSI/KPP Metody přímé numerické integrace
v metodě konečných prvků
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.
Ctirad.Novotny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Napěťově-deformační analýza sendvičových nosníků
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.
Ctirad.Novotny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Analýza tuhosti lepených spojů
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.
Ctirad.Novotny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Vliv teploty na mechanické vlastnosti sendvičových konstrukcí
Ing. Karel Doubrava, Ph.D.
Karel.Doubrava@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Optické měření průhybu nosníku
Ing. Karel Doubrava, Ph.D.
Karel.Doubrava@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Ohybový snímač posuvu
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.
Jan.Reznicek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Výpočet převodového hřídele na únavu – návrh úprav pro snížení koncentrace napětí
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.
Jan.Reznicek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Vlastnosti odporového tenzometru – expeimentální ověření
Ing. Molan Dvořák, Ph.D.
Milan.Dvorak@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Experimentální analýza rozvoje poškození lepeného spoje pomocí optických vláknových snímačů
K dispozici je i volné téma – po dohodě s konkrétním vedoucím.

 

Bakalářské práce na odboru biomechaniky
vedoucí BP obor téma
Ing. David Hromádka
David.Hromadka@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Hydraulický ráz ve viskoelastické trubici
prof. Ing. František Maršík, DrSc.
marsik@it.cas.cz
TZSI/KPP Samobuzené kmitání elastických trubic v oblasti biomechaniky
Ing. Hynek Chlup
chynek@seznam.cz
TZSI/KPP Ultrazvukové měření rychlostních profilů proudící kapaliny v oblasti biomechaniky
Ing. Jakub Kronek
Jakub.kronek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Experimentální stanovení mechanických vlastností aortálního větvení
Ing. Jakub Kronek
Jakub.kronek@fs.cvut.cz
TZSI/KPP EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ KOLENNÍ NÁHRADY PŘI RŮZNÝCH POHYBECH
Ing. Jan Veselý
jendavesely@gmail.cz
TZSI/KPP ANALÝZA VNITŘNÍ STRUKTURY BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ
Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
Lukas.horny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Stářím vyvolané změny biomechaniky elastických tepen
Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
Lukas.horny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Experimentální zjišťování mechanických vlastností štěpů pro aorto-koronární bypass
Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
Lukas.horny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP ANALÝZA KVALITY TiTANOVÉHO POVRCHU VYTVOŘENÉHO POMOCÍ PLAZMOVÉHO NÁSTŘIKU
Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
Lukas.horny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Mechanické vlastnosti bioprotetické náhrady chlopně
Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
Lukas.horny@fs.cvut.cz
TZSI/KPP MECHANICKÉ VLASTNOSTI ELEKTROSPINOVANÝCH KOLAGENNÍCH KOMPOPZITů
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D.
Jaroslav.lukes@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Kvazistatická nanoindentace
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D.
Jaroslav.lukes@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Nanoindentace viskoelastických materiálů
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D.
Jaroslav.lukes@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Dynamická mechanická analýza BIOMATERIÁLů
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D.
Jaroslav.lukes@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Scratch testy a opotřebení – nanoScratch, nanoWear
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D.
Jaroslav.lukes@fs.cvut.cz
TZSI/KPP MODULUS MAPPING - MODELOVÁNÍ ELASTICKÉHO KONTAKTU
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D.
Jaroslav.lukes@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Zkoumání anizotropních vlastností materiálů pomocí nanoindentace
doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
matej.daniel@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Inter a Intrapersonalní variabilita při tvorbě kosterně-svalových modelů
doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
matej.daniel@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Fyzioterapie s využitím pomocných svalových aktuátorů
doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
matej.daniel@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Nanomechanika pórů v membráně
doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
matej.daniel@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Modelování otěru kloubních náhrad
Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Zdenek.horak@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Experimentální měření a modelování měkkých tkání
Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Zdenek.horak@fs.cvut.cz
TZSI/KPP MODELY A MÓDY ZATÍŽENÍ VELKÝCH KLOUBŮ
Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
Pavel.ruzicka@fs.cvut.cz
TZSI/KPP Mechanické vlastnosti termoplastických polymerů
Ing. Petr Tichý, Ph.D.
Petr.tichy@fs.cvut.cz
TZSI/KPP ANALÝZA DEFORMACE OPTICKÝCH ČLENŮ
Ing. Petr Tichý, Ph.D.
Petr.tichy@fs.cvut.cz
TZSI/KPP ANALÝZA A OPTIMALIZACE KONTAKTU PŘI UKLÁDÁNÍ OPTICKÝCH ČLENŮ
K dispozici je i volné téma – po dohodě s konkrétním vedoucím.


 

 

 

Aktuality

12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
10.10.2017 14:25:13

Termíny postupových testů z PP2

Postupové testy z PP2 (2111103) budou pořádány v následujících termínech:
1. test 10. listopadu 2017
2. test 15. prosince 2017
3. test 10. ledna 2018
předpokládaný čas zahájení je 14:00.
25.5.2017 13:40:54

Výsledky 3. postupového testu PP1

Výsledky   3. postupového testu z PP1. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.