Základy inženýrského experimentu (2113017)

Pružnost a pevnost (Karel Doubrava)

Přednáška odporová tenzometrie

Přednáška optické metody a NDT

 

Požadavky k  zápočtovému testu

  • fáze experimentu
  • snímače deformace
  • odporová tenzometrie
  • potlačení vlivu teploty
  • wheatstoneův můstek
  • plošné metody určování deformací
  • určování zbytkových napětí

Mechanika tuhých těles (Pavel Steinbauer)

odkaz

 

Mechanika tekutin (Václav Uruba)

 

odkaz

 

 

Zápočtový test bude složen ze tří otázek (z každé oblasti jedna). Písemná část trvá 45 minut a po ní následuje část ústní s diskuzí nad danou problematikou. 

 

 

Aktuality

V této kategorii nebyly nalezeny žádné aktuality.