jméno místnost linka e-mail
Sekretariát odboru B1-611 2509 Jirina.Herackova@fs.cvut.cz
Laboratoř Biomechaniky C1-s117 2655  
Halové laboratoře H3 - 61 2691  
Laboratoř mechanických zkoušek C1-s114 2653  
Knihovna B1- 615 2515  
Zasedací místnost B1- 623 3201  
 
zaměstnanci:
Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. B1 - 612 2510 Stanislav.Holy@fs.cvut.cz
Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. B1 - 610 2511 Svatava.Konvickova@fs.cvut.cz
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc. B1 - 617 2512 Milan.Ruzicka@fs.cvut.cz
Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. B1 - 608 2517 Jan.Reznicek@fs.cvut.cz
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc B1 - 619 2561  Miroslav.Spaniel@fs.cvut.cz
Prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. B1 - 610 2518 Matej.Daniel@fs.cvut.cz
Doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. B1 - 608 2517 Tomas.Mares@fs.cvut.cz
Doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. B1 - 607 9741 Lukas.Horny@fs.cvut.cz
Ing. Jana Vondrová C1 - s117 2655 Jana.Vondrova@fs.cvut.cz
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. C1 - s117 2655 Pavel.Ruzicka@fs.cvut.cz
Ing. Karel Vítek, CSc. B1- 621 2520 Karel.Vitek@fs.cvut.cz
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.    C1 - s114 2653 Radek.Sedlacek@fs.cvut.cz
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. C1 - s116b 2527 Miloslav.Vilimek@fs.cvut.cz
Ing. Tomáš Goldmann, Ph.D. C1 - s116b 2527 Tomas.Goldman@fs.cvut.cz
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. B1 - 616 2525 Karel.Doubrava@fs.cvut.cz
Ing. Hynek Chlup, Ph.D. E3 - 139a 2690 Hynek.Chlup@fs.cvut.cz
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D. B1 - 616 2525 Ctirad.Novotny@fs.cvut.cz
Ing. Jan Papuga, Ph.D. B1 - 606 2513 papuga@pragtic.com
Ing. Petr Tichý, Ph.D. C1 - s116b 9780 Petr.Tichy@fs.cvut.cz
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. B1 - 604 2542 Tomas.Suchy@fs.cvut.cz
Ing. Lukáš Zach, Ph.D. B1 - 604 2542 Lukas.Zach@fs.cvut.cz
Ing. Martin Nesládek, Ph.D. B1 - 606 2513 Martin.Nesladek@fs.cvut.cz
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. C1 - s115 2649 Jaroslav.Lukes@fs.cvut.cz
Ing. Milan Dvořák, Ph.D. E3 - 140 5605 Milan.Dvorak@fs.cvut.cz
Ing. Viktor Kulíšek B1 - 622 2523 Viktor.Kulisek@fs.cvut.cz
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. A1- s115 2649 Josef.Sepitka@fs.cvut.cz
Ing. Jiří Kuželka, Ph.D. B1 - 620 2519 Jiri.Kuzelka@fs.cvut.cz
Ing. Zdeněk Padovec, Ph.D. B1 - 620 2519 Zdenek.Padovec@fs.cvut.cz
Ing. Vlastimil Králík, Ph.D. A1-s113 2533 Vlastimil.Kralik@fs.cvut.cz
Ing. Jakub Kronek, Ph.D. E3 - 140b 2746 Jakub.Kronek@fs.cvut.cz
Ing. Michal Bartošák, Ph.D. B1 - 618 2521 Michal.Bartosak@fs.cvut.cz
Jiřina Heráčková B1- 611 2509 Jirina.Herackova@fs.cvut.cz
Petr Holovský E3 - 138 2692 Petr.Holovsky@fs.cvut.cz
 
doktorandi:
Ing. Vít Sháněl B1- 620 2519 Vit.Shanel@fs.cvut.cz
Ing. Jaromír Fumfera B1- 618 2521 jaromir.fumfera@fs.cvut.cz
Ing. Jiří Černý B1 - 609 2516  jiri.cerny2@fs.cvut.cz
Ing. Jitka Řezníčková B1 - 604  2542 Jitka.Reznickova@fs.cvut.cz
Ing. Tereza Voňavková C1-s116a 2750 Tereza.Vonavkova@fs.cvut.cz
Ing. Nikola Schmidová E3 -140 5605 Nikola.Schmidova@fs.cvut.cz
Ing. Maxim Lutovinov B1 - 622 2523 Maxim.Lutovinov@fs.cvut.cz
Ing. Jan Votava B1 - 604 2542 Jan.Votava@fs.cvut.cz
Ing. Adam Kratochvíl  B1 - 604 2542 Adam.Kratochvil@fs.cvut.cz
Ing. Tereza Zámečníková B1 - 622 2523 Tereza.Zamecnikova@fs.cvut.cz
Ing. Michal Mračko B1 - 609 2516 Michal.Mracko@fs.cvut.cz
Ing. Kužma Ján E3 - 139a 2690 Jan.Kuzma@fs.cvut.cz
Ing. Katarína Mendová E3 - 139a 2690 Katarina.Mendova@fd.cvut.cz
Ing. Radek Skácelík B1 - 609 2516 Radek.Skacelik@fs.cvut.cz
Ing. Jan Vodička C1 - s116a 2750 Jan.Vodicka@fs.cvut.cz
Ing. Anna Malá B1 - 609 2516  Anna.Mala@fs.cvut.cz
Ing. Nicolette Tiekuová B1 - 609  2516 Nicolette.Tiekuova@fs.cvut.cz
Ing. Vojtěch Nedvěd     Vojtech.Nedved@fs.cvut.cz
Ing. Zdeněk Petřivý C1 - s116a 2750 Zdenek.Petrivy@fs.cvut.cz
Ing. Veronika Řeháková     Veronika.Rehakova@fs.cvut.cz
Ing. Jitka Říhová C1 - s116a 2750 Jitka.Rihova@fs.cvut.cz
Ing. David Blaha E3 -140 5605 David.Blaha@fs.cvut.cz
Ing. Petr David B1 - 609 2516 Petr.David@fs.cvut.cz
Ing. Martin Herda B1 - 604 2542 Martin.Herda@fs.cvut.cz
Ing. Bohumil Kropík B1 - 620 2519 Bohumil.Kropik@fs.cvut.cz
Ing. Kristýna Kubášová B1 - 604 2542 Kristyna.Kubasova@fs.cvut.cz
Ing. Martin Matušů B1 - 620 2519 Martin.Matusu@fs.cvut.cz
Ing. Oldřich Kratochvíl B1 - 604 2542 Ondrej.Kratochvil@fs.cvut.cz

  

Aktuality

9.12.2018 14:36:57

Výsledky přednáškových testů PP2

Průběžné výsledky přednáškových testů z PP2.
10.5.2018 21:52:56

Přednáškové testy PP1

Výsledky přednáškových testů z PP1.
18.4.2018 10:10:16

Výsledky 3. postupového testu z PP1

Výsledky z 3. postupového testu z PP1. Zápis známek bude proveden v rámci k tomu určených zkouškových termínech.
13.3.2018 10:50:34

Referáty - PP1

Na stránkách předmětu PP1 je dostupné zadání referátu R0 a R1. U referátu R1 se pouze elektronicky odevzdávají výsledky úlohy.
27.2.2018 15:52:08

Termíny postupových testů PP1

Termíny postupových testů z PP1 jsou vyhlášeny na dny:
1. test 6.4.2018
2. test 27.4.2018
3. test 25.5.2018
v čase mezi 14:00-16:00.
12.1.2018 15:24:54

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky 3. testu z PP2, zápis známky bude proveden v rámci zkouškových termínů k tomu určených.
21.12.2017 12:43:30

Referáty PP2

22.11.2017 14:13:47

Výsledky testů z přednášek PP2

Výsledky testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.