České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní


Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Vedoucí ústavu: 
Prof. Ing. Milan Růžička, CSc.


Odbor pružnosti a pevnosti

Vedoucí odboru:
Doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
 

Sekretariát odboru:
Jiřina Heráčková
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
tel: +420 224 352 509
fax: +420 233 322 482
 

Kontakty na jednotlivé pracovníky a doktorandy odboru najdete pod záložkou lidé.
 

Odbor pružnosti a pevnosti se zabývá výukou v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu.  Věnuje se zejména tématům mechaniky kontinua (pružnost a pevnost, plasticita, únavové poškozování, creep). Značná pozornost ve výuce je věnována moderním výpočtovým metodám (počítačová mechanika, metoda konečných prvků).

Výzkum odboru pružnosti a pevnosti je zaměřen zejména na procesy únavového porušování konstrukcí, výzkum kompozitních materiálů, výzkum tvárného porušování kovových materiálů, lomovou mechaniku, fretting, pitting a další. Mezi významné partnery spolupracující na řešení aktuálních inženýrských problemů patří Doosan Škoda Power, ČZ - divize Turbo, Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i. a další.

 

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky dále tvoří:


Odbor mechaniky a mechatroniky  je ve vědeckovýzkumné činnosti zaměřen na kinematiku a dynamiku prostorových i rovinných vázaných mechanických systémů, diagnostiku vibrací strojů, vyvažování strojů a mechanismů a vibrační techniku. Jsou zejména rozvíjeny různé popisy soustav a formalismy vhodné pro automatické sestavování pohybových rovnic a jejich numerické řešení s cílem vytvořit softwarové produkty pro hospodárnou analýzu vázaných mechanických systémů s tuhými i poddajnými členy a reálnými vazbami. Přitom je věnována pozornost i syntéze a optimalizaci řízených mechanických soustav a problémům mechatroniky. V rámci několika grantů je rozvíjena také biomechanika (modelování kinematiky kolenního kloubu, přenos zvuku středním uchem, modelování hlasivek).


Odbor biomechaniky člověka  je zaměřen výzkumem jednak na optimalizaci osteosyntetických elementů a umělých náhrad svalově kosterního systému člověka a dále na výzkum v oblasti kardiovaskulárního systému. Aktivity jsou zaměřeny na problémy základního a aplikovaného výzkumu (modelování vlastností kostí na základě teorie hyperelasticity, vývoj nového typu hybridní jamky kyčelního kloubu, biomechanické chování kardiovaskulárního systému, zbytková napětí v cévách a myokardu, kompozitní dlahy pro zlomeniny dlouhých kostí, aplikace hliníkové keramiky). Výzkum byl a je podporován řadou grantových agentur a výsledky jsou ověřovány v lékařské praxi.

Aktuality

10.4.2017 10:50:54

Výsledky 1. postupového testu PP1

Výsledky 1. postupového testu z PP1. Náhledy testů jsou možné v rámci akcí výspaných v KOSu.
16.3.2017 12:43:30

Referáty PP1 pro 2. zápis

1. referát tah/tlak
2. referát tah/tlak - prutovky
3. referát tah/tlak - prutovky II
4. referát tah/tlak - prutovky III
5. referát napjatost
6. referát krut
7. referát ohyb nosníku
6.3.2017 12:17:01

Referáty PPT

1. referát tah/tlak

Více v záložce předmětu.
24.2.2017 10:00:00

Referáty PP1

1. referát tah/tlak
2. referát tah/tlak prutovky
3. referát napjatost
4. referát krut
5. referát ohyb nosníku
6. referát ohyb nosníku (průhyb, natočení)
7. referát kombinované namáhání
Pro studenty 2. zápisů budou k dispozici jiná zadání. Více v záložce předmětu.
10.1.2017 09:20:46

Výsledky 3. postupového testu z PP2

Výsledky   3. postupové testu z PP2. Zápis známky proběhne v rámci k tomu určených termínů vypsných v KOSu. Každý termín zapisuje příslušný učitel. V případě odmítnutí známky nebude termín počítán.
2.1.2017 14:26:19

Testy z přednášek PP2

Hodnocení  testů z přednášek PP2.
9.12.2016 14:41:27

Doplňující studijní podklady PP2

Na stránku předmětu PP2 byly přidány odkazy na doplňující studijní podklady.